Piekary Śląskie

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Piekary Śląskie (UM)
  • 41-940 Piekary Śląskie
  • ul. Bytomska 84
  • Tel.: +48 32 287-20-41
  • www.piekary.pl
  • E-mail: um@piekary.pl
  • NIP: 645-11-05-980
  • REGON: 000526305
 • Górniczy Klub Sportowy "Olimpia" (szczypiorniści, piłka ręczna) (GKS)
  • 41-940 Piekary Śląskie
  • ul. Generała Jerzego Ziętka 24
  • Tel.: +48 32 776-55-96
  • www.gksolimpia.pl
  • E-mail: klub@gksolimpia.pl
 • Szpital Miejski w Piekarach Śląskich
  • 41-940 Piekary Śląskie
  • ul. Szpitalna 11
  • Tel.: +48 32 393-81-00
  • www.szpital.piekary.pl
  • E-mail: info@szpital.piekary.pl
 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich
  • 41-940 Piekary Śląskie
  • ul. Bytomska 62
  • Tel.: +48 32 39-34-217 (sekretariat)
  • www.urazowka.piekary.pl
  • E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich (MOSiR)
 • Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich (PUP)
  • 41-940 Piekary Śląskie
  • ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14
  • Tel.: +48 32 381-58-91
  • www.puppiekary.pl
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa (SM)
  • 41-940 Piekary Śląskie
  • ul. Leśna 22
  • Tel.: +48 32 287-17-00
  • www.smpiekary.pl
  • E-mail: smpiekary@home.pl
 • Radio Piekary (Miejski Dom Kultury - Radio Piekary)
  • Częstotoliwość w Piekarach Śląskich: 88,7 FM
  • 41-940 Piekary Śląskie
  • ul. Bytomska 73
  • Tel.: +48 32 288-58-88
  • radio.piekary.pl
  • E-mail: radiopiekary@radiopiekary.pl
  • NIP: 653-00-12-209
 • Zakład Górniczy "Piekary" (ZG) (Kompania Węgolowa SA)
  • 41-940 Piekary Śląskie
  • ul. Gen. J. Ziętka 24
  • Tel.: +48 32 287-10-45
  • www.kwsa.pl
  • E-mail: piekary2_tjp@kwsa.pl
 • Restauracja "Imperium"
  • 41-940 Piekary Śląskie
  • ul. Curie-Skłodowskiej 65a
  • Tel.: +48 32 287-91-50
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Piekary (PZGH)
  • Osoba kontaktowa: Stanisław Kuna
  • 41-940 Piekary Śląskie
  • ul. Konstytucji 3 Maja 34
  • Tel.: +48 32 287-19-84
  • www.pzhgp.piekary.prv.pl
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. (MPWiK)
 • Komenda Miejska Policji
 • Ośrodek Kultury "Andaluzja"

O Piekarach Śląskich

Miasto w województwie śląskim, powiat grodzki, na pograniczu Wyżyny Katowickiej i Garbu Tarnogórskiego, nad Brynicą, w północnej części GOP. 61 tysięcy mieszkańców (2002).

Jeden z największych w Polsce ośrodków kultu religijnego, związanego z obrazem Matki Bożej Piekarskiej; duży ruch pielgrzymkowy, w tym tradycyjne pielgrzymki mężczyzn w ostatnią niedzielę maja, niewiast i panien w święto Wniebowzięcia NMP (w każdej z nich uczestniczy do 150 tysięcy wiernych); Centrum Pielgrzymkowe z Domem Pielgrzyma; ośrodki kultury, obiekty sportowe; bogate tradycje śpiewacze (kilka chórów); corocznie odbywa się Festiwal Chórów i Orkiestr "Magnificat".

Ośrodek przemysłu wydobywczego: kopalnie węgla kamiennego Andaluzja w Brzozowicach-Kamieniu i Julian w centrum Piekar Śląskich; w granicach miasta prowadzą działalność gospodarczą także kopalnie Rozbark, Powstańców Śląskich i inne; ponadto zakłady remonotowo-montażowe, mechaniczne, wytwórnie odzieży, w wyniku restrukturyzacji przemysłu 1989 zaprzestano eksploatacji rud cynkowo-ołowiowych i przerobu starych hałd pochodzących z odpadów popłuczkowych.

Piekary Śląskie są zespołem kilku dawnych miast i osiedli, tworzących wyodrębnione dzielnice, w których dominuje stara robotnicza zabudowa (XIX w.); na obrzeżach powojenne osiedla bloków mieszkaniowych - im. Wieczorka (na północy), Pod Lipami (na zachodzie), Andaluzja i Powstańców Śląskich w Brzozowicach-Kamieniu; duże powierzchnie zajmują tereny przemysłowe, hałdy, wyrobiska górnicze, ogrody działkowe, a na północy lasy, które razem z granicą administracyjną miasta dochodzą do zbiornika wodnego Kozłowa Góra; na Kocich Górkach Kopiec Wyzwolenia (wys. 333 m n.p.m.), upamiętniający 250. rocznicę bitwy pod Wiedniem oraz 15. rocznicę wkroczenia wojska polskich na ziemie śląskie; w zachodniej części miasta linia kolejowa Bytom-Tarnowskie Góry i droga krajowa Bytom-Pleszew.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

Powstały w 1934 z połączenia miejscowości Szarlej i Piekary Wielkie; wieś Piekary wzmiankowana 1068, w XIII i XIX w., podobnie jak Szarlej, ośrodek górnictwa darniowych rud żelaza, później rud srebra i ołowiu, które upadło w XIV w. wskutek zalewu wód; własność Piastów Śląskich; od 1289 pod zwierzchnictwem Czech, od 1526 w monarchii Habsburgów; 1629-1918 należały do Donnersmarcków; od 1742 w państwie pruskim (zgermanizowana nazwa Deutsch Piekar); od końca XVII w. rozwój górnictwa galmanu, od 1874 - górnictwa węglowego; w XIX w. ośrodek kultury polskiej (od 1830 pierwsza polska drukarnia na Górnym Śląsku T. Heneczka), udział mieszkańców w powstaniach śląskich 1919-21; objęte plebiscytem 1921, przyznane Polsce; prawa miejskie 1939 (faktycznie od 1947). W IX 1939 udział byłych powstańców śląskich i harcerzy w obronie miasta; po wkroczeniu Niemców zbiorowe egzekucje; w czasie okupacji niemieckiej 1939-45 wcielone do III Rzeszy, 1942 obóz dla wysiedlonych Polaków; 1943-45 oddział roboczy jeńców sowieckich obozu niemieckiego w Cieszynie oraz 2 obozy pracy przymusowej. W 1975 do Piekar Śląskich włączono Brzeziny Śląskie, Brzozowice-Kamień i Dąbrówkę Wielką; od 1999 siedziba powiatu. Od XV w. ośrodek kultu maryjnego, od XVII w. do czasów obecnych cel licznych pielgrzymek do obrazu Matki Bożej Piekarskiej.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Od XVII w. Piekary są ośrodkiem kultu maryjnego, jednym z większych w Polsce. Wierni z Tarnowskich Gór prosili wówczas o uwolnienie miasta z zarazy, w zamian ślubowali co roku pielgrzymować do Piekar, do cudownego wizerunku Matki Boskiej, powstałego na przełomie XV i XVI w. na wzór bizantyjskich ikon. W 1702, podczas wojny północnej, obraz został przeniesiony do katedry opolskiej, a w Piekarach do dziś znajduje się nieco mniejsza od oryginału kopia, pozbawiona surowości wschodniego stylu. Jan Paweł II nazwał to miejsce Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Odegrało ono ważną rolę w utrwalaniu polskości na Śląsku. Słynie z największych liczebnie pielgrzymek stanowych - osobno mężczyzn (w ostatnią niedzielę maja), osobno kobiet (15 siernpia), w każdej z nich bierze udział około 100 - 150 tysięcy osób. Cudowny obraz znajduje się w neoromańskim kościele z XIX w. Nieopodal można zobaczyć Kalwarię Piekarską wzniesioną na wzgórzu Cerekwica. Pochodzi także z końca XIX w. i obejmuje 14 kaplic Drogi Krzyżowej, z neogotyckim kościołem Zmartwychwstania Pańskiego, Ogrodem Oliwnym i Górą Oliwną; 15 kaplic różańcowych i 11 innych.

Zabytki:

Źródła:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Piekary Śląskie w liczbach

Powierzchnia miasta 40,0 km2 (3 998 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 59 494
Liczba urodzeń w 2006 roku 523
Liczba zgonów w 2006 roku 611
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 461
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 522
Ilość osób, które pracują 12 062
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 3 230
Ilość książek w miejskich bibliotekach 178 459 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 26 (o średniej powierzchni 111,4 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 93
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 3 701
Dochody miasta (gminy) 127 770 874,85 zł
Wydatki miasta (gminy) 138 071 193,46 zł
Średnia pensja w Piekarach 2 148,01 zł (co stanowi 81,5% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w mieście 15 794
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 9,1
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl